Outsourcing i doradztwo środowiskowe - KOBIZE Ekostandard
slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4
Misja:
"Chronić środowisko zapewniając zgodną z prawem działalność przedsiębiorcom"
KOBIZE
Nowy uciążliwy obowiązek dla przedsiębiorców. Zleć go profesjonalistom! 
Outsourcing ochrony środowiska
Nie jesteś pewien czy spełniasz wszystkie obowiązki? Zamów audyt ekologiczny! 
Pozwolenia zintegrowane i sektorowe
Oferujemy pomoc przy uzyskaniu wszelkich pozwoleń w zakresie ochrony środowiska.

Praca 2017-11-07

Zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku konsultanta/specjalisty ds. ochrony  środowiska w pełnym wymiarze godzin....

zdjęcie
wszystkie >>

Ekostandard - outsourcing i doradztwo środowiskowe

EKOSTANDARD jest firmą działającą na polu szeroko rozumianej ochrony środowiska. 

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w tej branży oraz wysoko wykwalifikowana kadra pozwalają nam podejmować nawet najbardziej nietypowe i skomplikowane zlecenia.

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne technologie, które często też znajdują zastosowanie w innych dziedzinach.

W gronie naszych klientów znajdują się zarówno małe i duże przedsiębiorstwa sektora prywatnego, jak również urzędy i instytucje sektora publicznego. Najpopularniejsze usługi świadczone przez naszą firmę dla przedsiębiorstw prywatnych to: doradztwo środowiskowe oraz outsourcing środowiskowy. Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra, dzięki czemu oferowane produkty takie jak doradztwo i outsourcing są najwyższej jakości.

EKOSTANDARD w złożonych przypadkach korzysta również z konsultacji z pracownikami naukowymi czołowych polskich uczelni i instytucji naukowych.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Przygotowania wniosków o Pozwolenie Zintegrowane dla instalacji,
 • Opracowania Raportów oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Przeglądów Ekologicznych i Doradztwa Ekologicznego,
 • Doradztwo środowiskowe - pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń, planowaniu, nadzorowaniu inwestycji, zapewnienie funkcjonowania zgodnie z prawem,
 • Outsourcing środowiskowy (ekologiczny) - wypełnianie obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska,
 • Opracowania wniosków o pozwolenia sektorowe: emisja zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody, zrzut ścieków, wytwarzanie i przetwarzanie odpadów,
 • Wykonywania programów i planów środowiskowych w tym: plany ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami, programy usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją terenową, programy ograniczania niskiej emisji, plany gospodarki niskoemisyjnej, wyznaczanie i zmiany obszarów aglomeracji, opracowania ekofizjograficzne i inne,
 • Analiz przestrzennych i przyrodniczych z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych,
 • Przygotowania oraz wizualizacji danych przestrzennych,
 • Kartografii Cyfrowej - przygotowanie map, planów i atlasów do publikacji, dla biur projektowych, mediów, jednostek administracji,
 • Inwentaryzacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego,
 • Pomiarów hałasu oraz wykonywania map akustycznych,
 • I wiele innych...

Poniżej przedstawiamy listę wybranych projektów zrealizowanych przez naszą firmę:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Wytwórni Surowic i Szczepionek Biomed w Warszawie
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borku k. Łęczycy
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Giedlarowa
 • Dokumentacja techniczna odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borku k. Łęczycy
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kraśniczej Woli.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla międzygminnego składowiska odpadów w miejscowości Jeziory
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla wytwórni płytek i kształtek klinkierowych Cerrad Sp. z o.o.
 • Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla gmin: Koniecpol, Secemin, Daszyna, Moskorzew, Strawczyn, Mieroszów, Gołańcz, Bytom Odrzański, Gorzyce, Nowa Dęba.
 • Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla Powiatu Tureckiego
 • Prognoza oddziaływania na środowisko planu gospodarki odpadami dla Powiatu Tureckiego
 • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe w miejscowości Nagawczyna, gmina Dębica (część tekstowa+mapy).
 • Rozpoznanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i projekt rekultywacji w miejscowości Nadarzyce, Nadleśnictwo Wałcz.
 • Rozpoznanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i projekt rekultywacji na terenie planowanego Centrum Handlowego Sandomierz, w Sandomierzu.
 • Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla gmin: Ostrowiec Świętokrzyski, Kowalewo Pomorskie, Gawłuszowice.
 • Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kołczygłowy
 • Program ochrony środowiska dla gmin: Wodzisław Śląski, Świerklany, Oleśnica.
 • Analiza porealizacyjna dla inwestycji Panattoni Park Poznań DC2 w Gądkach k/Poznania.
 • Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Strawczyn
 • Analiza oddziaływania na środowisko przebudowy węzła drogowego Naramowicka w Poznaniu
 • Analiza oddziaływania na środowisko przebudowy węzła drogowego Koszalińska w Poznaniu
 • Analiza oddziaływania na środowisko przebudowy Trasy Katowickiej w Poznaniu
 • Analiza oddziaływania na środowisko projektu Inteligentnych Sieci Transportowych w Bydgoszczy
 • Analiza porealizacyjna zmodernizowanego odcinka ul. Głogowskiej w Poznaniu (tzw. mała Głogowska)
 • Instrukcja eksploatacji dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Giedlarowa
 • Analiza realizacji przez spółkę obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków oraz prawa geologicznego i górniczego uzdrowisk: Przerzeczyn, Kraków Swoszowice, Kamień Pomorski, Wieniec Zdrój, Ustka.
 • Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sandomierz
 • Podsumowanie wyników badań monitoringowych i aktualizacja instrukcji monitoringowych dla wyrobisk Machów i Piaseczno Kopalni Siarki Machów S.A.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla YKK Poland Sp. z o.o.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko studium komunikacyjnego miasta Płocka
 • Analiza akustyczna fabryki elementów stalowych w miejscowości Rojów – Trasko Inwest Sp. z o.o.
 • Analiza realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków przez spółkę Polfa Pabianice S.A.
 • Analiza realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków przez spółkę Bellona S.A.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tureckiego
 • Operat wodno prawny dla fabryki zamków błyskawicznych YKK Poland Sp. z o.o.
 • Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Gorzyce, Secemin, Nowa Dęba, Jabłonna, Sanok, Głogów
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Saniko Sp. z o.o.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla ZEC Bolesławiec Sp. z o.o.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla Tartaku „Olczyk”
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu POS i PGO dla Powiatu Legionowskiego
 • Raport oddziaływania na środowisko dla Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Radosław Dera
 • Raport oddziaływania na środowisko dla Zakładu blacharsko-lakierniczego Ireneusz Juhnke
 • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla miasta Raciąż (część tekstowa+mapy)
 • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Cieszyn (część tekstowa+mapy)
 • Analiza realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska przez spółki Odlewnia Chemar, Chemar Armatura
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Strawczyn, Nowa Dęba, Gorzyce, Jabłonna
 • Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko dla przebudowy ulicy Głogowskiej w ciągu drogi krajowej nr 5 w Poznaniu
 • Raport oddziaływania dla rozbudowy skrzyżowania ulic Bałtycka/Janikowska w Poznaniu – w ciągu drogi krajowej nr 5.
 • Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów
 • Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Nieporęt, Wieliszew, Serock, Leżajsk
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Studium komunikacyjnego Gminy Miejskiej Sosnowiec
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz
 • Aktualizacja wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla ZEC Sp. z o.o. w Bolesławcu
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Secemin, Sanok
 • Raport oddziaływania na obszar Natura 2000 planowanej wycinki drzew z pasa drogi gruntowej w miejscowości Rajszew, Gmina Jabłonna wraz z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanej rozbudowy wylęgarni piskląt w Szamotułach
 • Analiza oddziaływania akustycznego trasy średnicowej w Grudziądzu
 • Analiza realizacji obowiązków z tytułu wymagań ochrony środowiska dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdroju
 • Analiza realizacji obowiązków z tytułu wymagań ochrony środowiska dla Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych Dozamel Sp. z o.o.
 • Analiza realizacji obowiązków z tytułu wymagań ochrony środowiska dla Śląskich Zakładów Armatury Przemysłowej Armak Sp. z o.o.
 • Analiza due-diligence w zakresie ochrony środowiska Spółek ZEW Niedzica, Mostostal Chojnice, Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych, Centrozłom Wrocław, PEC Ruda Śląska
 • Analiza realizacji obowiązków z tytułu wymagań ochrony środowiska dla Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o.
 • Instrukcja eksploatacji dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Lesie
 • Program ochrony środowiska dla powiatu chodzieskiego
 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją dla gmin Turek, Pęczniew, Sanok, Kołczygłowy, Leżajsk
 • Analiz wpływu zmian zagospodarowania północnego pasma rozwojowego Poznania na zmianę odpływu wód opadowych
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanej rozbudowy fermy trzody chlewnej w Nowej Wsi
 • Raport oddziaływania na środowisko nowego obiektu produkcyjnego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Ziołolek Sp. z o.o.
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanej stacji demontażu pojazdów w miejscowości Skalbmierz
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Firmy Marcinkowscy
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla PPUH Pasz-Konspol Sp. z o.o.
 • Analiza inwestycji budowy połączenia kolejowego lub tramwajowego do/z Portu Lotniczego Poznań - Ławica pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020
 • Program ochrony środowiska dla powiatu piaseczyńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
 • Program ochrony środowiska dla powiatu lęborskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
 • Program ochrony środowiska dla powiatu tureckiego wraz z elementami gospodarki odpadami, Planem usuwania odpadów azbestowych i wyrobów zawierających azbest
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Będzin na lata 2012-2020
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020
 • Przegląd ekologiczny dla lotniska wojskowego JW1128 w Malborku
 • Raport z Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego za lata 2011-2012
 • Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko węzła drogowego Antoninek
 • Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko linii tramwajowej Poznań Franowo

Pozwolenie Zintegrowane, Pozwolenia Środowiskowe, Przegląd Ekologiczny, Ocena i Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia Inwestycji na Środowisko